فرمول رو هم تبدیل میکنه ؟

خیر.
اگر فرمول بصورت کسری باشه تبدیل خوبی انجام نمیشه.ولی میتونی هر سطرش جداگونه از pdf کپی کنی.نسبت به بقیه برنامه ها خیلی راحتتر میشه نوشته ها و فرمولهای پیچیده ریاضی کپی کرد.