ذخیره به ورد هنگ میکنه؟

برای ذخیره به فرمت word،HTML یا epub سیستم هنگ میکند.چکار کنم؟

در زمان خروجی باید به ازای هر 10 صفحه حدود یک دقیقه نسبت به سرعت سیستم صبر کنید.ممکن است برنامه به ظاهر هنگ کند ولی به کار خود ادامه میدهد.لطفا تا پایان کار صبر کنید.در تعداد کمی از pdf ها ممکن است برنامه اشکال داشته باشد.

برای اطمینان میتوانید مثلا صفحات pdf را به دسته های 50 تایی تقسیم کنید.در صورت اشکال در برنامه،pdf خود را از طریق پشتیبانی ارسال کنید.

بهتر است برای اطمینان بیشتر،از خروجی متن استفاده کنید و از تمام صفحات خروجی بگیرید.اگر در صورت استفاده از خروجی متن،برنامه هنگ کرد، پی دی اف خود را به پشتیبانی ارسال کنید.

برای امتحان از خروجی متن استفاده کنید و اگر در خروجی متن، برنامه هنگ کرد، pdf خود را به پشتیبانی ارسال کنید