چه pdf هایی با این برنامه قابل تبدیل هستند؟

تمام pdf هایی که بصورت متنی هستند با این برنامه قابل تبدیل است.این برنامه با نمونه های خارجی که متن را بصورت درهم یا حروف ناخوانا تبدیل میکنند خیلی تفاوت دارد.توجه کنید که تعداد کمی از pdf ها بصورت غیر متنی (عکس) میباشند.

برای تشخیص pdf متنی میتوانید از برنامه foxit reader استفاده کنید.به منوی view رفته و روی text viewer کلیک کنید.به تعداد سطرها حداقل باید بتوانید متنهایی بصورت خوانا یا ناخوانا ببینید.

برای تشخیص pdf های غیر متنی باید تا 10 برابر بر روی یک کلمه زوم کنید،اگر کیفیت نمایش پایین آمد و تصویر بصورت مربع های کوچکی تبدیل شد، پس آن pdf را نمیتوانید به متن تبدیل کنید.

همچنین برنامه با جملاتی که فقط با فونت نستعلیق نوشته شده باشند، مشکل دارد.بقیه جملات در همان pdf مشکلی ندارد.

متنهای عمودی با این برنامه قابل تبدیل نیستند.

بعضی از pdf هایی که معمولا حجم آنها از 10 مگابایت بیشتر است ممکن است از نوع عکسی باشند.در صورت لزوم برای اطمینان میتوانید قبل از خرید آن pdf را برای پشتیبانی سایت ارسال کنید.

یا برای تبدیل مطمئن، میتوانید از منوی محصولات، تبدیل آنلاین را انتخاب کنید.